English
 
Дома
Софтвер
Хардвер
За нас
Контакт
ИНЖЕНЕРИНГ
• Комплетна инсталација на LAN на различни платформи за фирми, институции, оддели (проектирање, набавка на опрема, каблирање, софтверски инсталации)

• Интернет клубови, сајбер кафеа и играчници по систем клуч на рака

• Изведба на оптички мрежи

• Изведба на WAN

• Инсталација на системи за регистрација на работно време и поврзување со деловните апликации
 
Enter doo, Ohrid. Copyright © 2000-2007 Enter. All rights reserved. Revised: August 31, 2009.