English
 
Дома
Софтвер
Хардвер
За нас
Контакт
УСЛУГИ
• Сервис и одржување на компјутери и компјутерска опрема

• Надградба на компјутери

• Интервенции на лице место кај корисникот

• Инсталација на оперативни системи, системски и апликативен софтвер

• Инсталирање на сервери (Windows NT, SQL сервер, Microsoft Back Office)

• Услуги за модемско приклучување на Интернет

• Сетирање на рутери

• Модемско поврзување на оддалечени комјутери

• Надворешно и внатрешно каблирање

• Софтверско сетирање на мрежите
 
 
Enter doo, Ohrid. Copyright © 2000-2007 Enter. All rights reserved. Revised: August 31, 2009.