English  l  За нас Контакт
 
Дома
Софтвер
Обука
Хардвер
Информациони системи
Веб сервиси

 

  Ентер е една од ретките компании во Македонија која може со сопствени ресурси да одговори на сите барања на клиентите поврзани со комјутеризацијата на нивните организации: да проектира информационен систем, да набави квалитетен харвер, да инсталира комјутерски мрежи и системски софтвер, да развие софтвер за сите деловни потреби, да спроведе општа и посебна обука за сите корисници.
 
 
 
 
Деловни информациони системи
Стотици мали и средни претпријатија имаат информациони системи развиени во Ентер и ги користат неговите програмски пакети.
  Проектирање и имплементација
Ориентацијата кон деловниот софтвер ја засили потребата од дизајнирање н а апликации, адаптибилни на поставеноста на организацијата на фирмите.
  Медицински информациони системи
Ентер е компанија која го има реализирано досега најкомплетниот здравствен информационен систем во Македонија базиран на персонални компјутери.
 
Enter doo, Ohrid. Copyright © 2000-2004 Enter. All rights reserved. Revised: August 31, 2004.