English
 
Дома
Софтвер
Хардвер
За нас
Контакт
ПРОФИЛ
Име на фирмата: Ентер д.о.о. - Охрид

Дејности:
1. изработка и извоз на висококвалитетен софтвер;
2. комплетен инженеринг на информациони системи за сите институции и претпријатија
3. обука за компјутери и англиски јазик;
4. трговија со хардвер;
5. веб хостинг и веб дизајн
6. одржување
7. ИТ консалтинг

Вработени:
32 редовно вработени, преку 90% со висока стручна спрема

Деловни простории:
1. цца160м2 сопствени деловни простории во Охрид на ул. Јане Сандански бр.26;
2. изнајмени простории: 220м2 на ул. Туристичка згр. Охридски Комуналец, Охрид каде што се сместени: администрацијата, одделот за апликативени софтвер и информациони системи, одделот за извоз на софтвер и одделот за хардвер и сервисирање.
3. продажен и сервисен центар: 200м2изнајмени простории на ул. Македонски просветители бб. - Охрид.
4. претставништво во Скопје: изнајмени простории - 70 м2 на бул. Климент Охридски бр.36 - Скопје.

Tехничка опременост:
1. компјутер од најнова генерација и мобилен телефон и е-маил за секој вработен
2. четири службени возила
3. шест ADSL Профи линиии, плус уште четири ISDN линии
4. преку 70 компјутери лаптопи во канцелариите и 5-те компјутеризирани училници
5. веб сајтови: www.enter.com.mk и www.cybermonitor.net

Правна форма:
основана во 1994 год. од Љупчо Базгалоски, Златко Томевски и Гоце Јанкоски; 100% приватна сопственост по 1/3 на секој основач; директор Љупчо Базгалоски;

Визија:
-
Формирање на врвен тим од програмери и зголемување на извозот на софтвер до 80% од
вкупните приходи на фирмата

- Лидерство во развојот на квалитетни и ефикасни информациони системи наменети за претпријатијата и институциите во Република Македонија

- Трансформација на сегашните центри за обука во центри за консалтинг и трансфер на знаења и
формирање на приватни информатички школи за средно и вишо образование .
 
Enter doo, Ohrid. Copyright © 2000-2007 Enter. All rights reserved. Revised: September 01, 2009.